Voel je je goed, maar toch niet helemaal? Heb je al jaren "ergens" last van? Of is er een concrete klacht?
Shiatsu en massage kan je helpen. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken.
Ook het gebruik van coaching is mogelijk. Een behandeling is altijd op maat, moet plezierig zijn en is zo efficiënt mogelijk. 
 
De behandelingen worden gezien als een goede aanvulling op de vele andere (reguliere) methoden die er zijn om een betere gezondheid te krijgen en te houden.
Goede resultaten worden o.a. bereikt bij klachten als spanningshoofdpijn en maagklachten waarbij stress een rol speelt, RSI en bij veel chronische klachten.
 
In alle gevallen is het uitgangspunt een holistische benadering: er wordt gekeken naar het lichaam als geheel. Niet alleen een pijnlijke plek wordt behandeld, er wordt vooral gezocht naar een oorzaak, waar die ook vandaan kan komen.
Na een intakegesprek volgt een diagnose. Hierbij wordt gekeken naar de energieverdeling van het lichaam en onderzocht waar de blokkades zich bevinden. 
 
De belangrijkste toegepaste techniek in de praktijk is Shiatsu , aangevuld met klassieke massage en klanken.

De meest in het oog springende verschillen tussen Shiatsu en klassieke massage zijn:
Klassieke massage wordt direct op de huid gegeven, doorgaans gebruik makend van massage olie, de soort olie wordt aangepast aan de situatie en aan de persoon.
Shiatsu kan worden toegepast terwijl (dunne) kleding wordt gedragen en werkt meer direct op het energiesysteem van het lichaam.

Ook klanken (geluidstrillingen) werken in op ons energiesysteem. Klanken worden in de praktijk gebruikt als aanvulling op een massage of men kan met uitsluitend klanken behandeld worden.

Aangezien voeding en ons dagelijks levenspatroon veel invloed hebben op ons lichaam kan er tijdens een behandeling advies gegeven worden over voeding en beweging. Ook worden oefeningen geleerd die thuis gedaan kunnen worden.


Het aantal behandelingen en de frequentie worden in overleg vastgesteld.
Heeft u belangstelling of heeft u vragen, neem gerust vrijblijvend contact op.